Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:16

Kallelse och föredragningslista 2019/20:16 EU-nämndens sammanträde 2019-12-06

EU-nämndens sammanträde 2019-12-06

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-12-06 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitikhälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Lena Hallengren
  Återrapport från möte i rådet den 14 juni 2019
  Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 9-10 december 2019
 2. ca kl. 09.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 
  Statsrådet Åsa Lindhagen
  Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 december 2019
 3. (ca kl. 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
  Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 december 2019
 4. (ca kl. 09.50) Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 11 november 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 december 2019
 5. (ca kl. 10.15) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 19 november 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 10 december 2019
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 22 november samt protokoll från sammanträdet den 29 november 2019.
                                                                
  forts.

 7. ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  onsdagen den 11 december 2019 kl. 14.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.