Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:6

Kallelse och föredragningslista 2020/21:6 EU-nämndens sammanträde 2020-10-02

EU-nämndens sammanträde 2020-10-02

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:6


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-02 kl. 9:00:
Plats: Obs! Konstitutionsutskottets sessionssal (RÖ7-08)

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 
 2. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från videomöte den 10 juli 2020
  Återrapport från informellt möte den 11-12 september 2020
  Information och samråd inför videomöte den 6 oktober 2020
 3. (ca kl. 09.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Åsa Lindhagen
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 oktober 2020
 4. (ca kl. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från videomöte den 4-5 juni 2020
  Återrapport från informellt möte den 6-7 juli 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 8- 9 oktober 2020
 5. (ca kl. 10.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Mikael Damberg
  Återrapport från videomöte den 4-5 juni 2020
  Återrapport från informellt möte den 6-7 juli 2020
  Information och samråd inför videomöte den 8-9 oktober 2020
 6. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 25 september samt uppteckningar från sammanträdet den 18 september 2020.
 7. (ev.) Övriga frågor

Anm: Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 13.00 i Konstitutionsutskottets sessionssal och behandlar:
* Återrapport från Europeiska rådet

                                                                     
forts.
 
Till p. 2 (Ekonomiska och finansiella frågor)
Från Finansdepartementet:
- Reviderad kommenterad dagordning
- Draft EU terms of reference for the G20 FMCBG Meeting on 14 October 2020 (11003/20), dp. 6
- Statement by Federal Minister of Finance, Olaf Scholz in his capacity as Chairman of the EU Council of Economic and Finance Ministers at the
IMFC Annual Meeting,15-16 October, 2020 (11004/20), dp. 6
 
 
 
 

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.