Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:8

Kallelse och föredragningslista 2020/21:8 EU-nämndens sammanträde 2020-10-09

EU-nämndens sammanträde 2020-10-09

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:8


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-09 kl. 9:00:
Plats: Obs! Konstitutionsutskottets sessionssal (RÖ7-08)

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 21 september 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 oktober 2020
 3. (ca kl. 10.00) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 22 september 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 13 oktober 2020
 4. (ca kl. 10.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
  Statsrådet Åsa Lindhagen
  Återrapport från videomöte den 9 juni 2020
  Information och samråd inför videomöte den 13 oktober 2020
 5. (ca kl. 10.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
  Återrapport från videomöte den 9 juni 2020
  Återrapport från informellt videomöte den 17 juli 2020
  Information och samråd inför videomöte den 13 oktober 2020
 6. Justering
  Protokoll från sammanträden den 30 september och 2 oktober 2020
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 14 oktober kl. 14.00 i Andrakammarsalen och behandlar:
  *Europeiska rådet
                                                                                     
  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.