Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:51

Kallelse och föredragningslista 2015/16:51 EU-nämndens sammanträde 2016-06-28

EU-nämndens sammanträde 2016-06-28

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:51


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-28 kl. 08:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 28 juni
  Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni
 2. (ev) Övrigt  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 juni kl. 16.30
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Återrapport från Europeiska rådet den 28 juni samt informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 29 juni

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.