Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:11

Kallelse och föredragningslista 2016/17:11 EU-nämndens sammanträde 2016-11-11

EU-nämndens sammanträde 2016-11-11

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-11-11 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 17 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 november 2016
 2. (ca kl. 9.15) Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 november 2016
 3. (ca kl. 09.45) Utrikes frågor - försvar
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Återrapport från möte i rådet den 19 april 2016
  Återrapport från informellt möte i rådet den 26-27 september 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 november 2016
 4. (ca kl. 10.15) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 13-14 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 november 2016
 5. (ca kl. 11.00) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 10 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 14-15 november 2016
 6. (ca kl. 11.30) Allmänna frågor - sammanhållning
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 18 november 2015
  Återrapport från möte informellt ministermöte den
  26 november 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 november 2016

  forts.


 7. (ca kl. 11.45) Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  Statssekreterare Max Elger
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 november 2016
 8. Justering
 9. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 18 november
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.