Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:13

Kallelse och föredragningslista 2016/17:13 EU-nämndens sammanträde 2016-11-18

EU-nämndens sammanträde 2016-11-18

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:13


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-11-18 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utbildning, ungdom, kultur och idrott (idrott)
  Statsrådet Gabriel Wikström
  Återrapport från möte i rådet den 30-31 maj 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 november 2016
 2. (ca kl. 09.15) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (utbildning och ungdom)
  Statsrådet Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet den 30-31 maj 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 november 2016
 3. Utbildning, ungdom, kultur och idrott (kultur)
  Statsrådet Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet den 30-31 maj 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 november 2016
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 4 november 2016 och protokoll från sammanträdena den 10 och 11 november 2016
 5. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 25 november
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor- utveckling
  * Konkurrenskraft
  * Transport, telekommunikation och energi


  forts.