Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:14

Kallelse och föredragningslista 2016/17:14 EU-nämndens sammanträde 2016-11-25

EU-nämndens sammanträde 2016-11-25

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:14


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-11-25 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista


 1. Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 12 maj 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 12 september 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 november 2016
 2. (ca kl. 09.45) Transport och telekom (telekom)
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 26 maj 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 1-2 december 2016
 3. (ca kl. 10.15) Transport och telekom (transport)
  Statsrådet Anna Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 6-7 juni 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 1-2 december 2016
 4. (ca kl. 10.30) Industri, inre marknad, forskning och rymd (forskning och rymd)
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
  Återrapport från informellt ministermöte den 19 juli 2016
  Återrapport från möte i rådet den 26-27 maj 2016
  Information och samråd inför möte den 29 november 2016
 5. (ca kl. 10.45) Industri, inre marknad, forskning och rymd (inre marknad och industri)
  Statssekreterare Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 29 september 2016
  Information och samråd inför möte den 28 november 2016


  forts.

 6. Justering
  Protokoll från den 15 och 18 november 2016 samt uppteckningar från den 10 och 11 november 2016.
 7. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 2 december
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Rättsliga och inrikes frågor
  *Transport, telekom och energi
  *Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt
  konsumentfrågor
Till p. 1 Utrikes frågor - utveckling
Från Utrikesdepartementet:
- Tillägg/revidering av kommenterad dagordning

Till p. 2 Transport och telekom
Från Näringsdepartementet:
- Revidering av kommenterad dagordning
- Proposal for a regulation on cross-border parcel delivery services
(14401/16), dp. 12
- The promotion of Internet connectivity in local communities (14442/16),
dp. 13

Till p. 4 Inre marknad och industri
Från Näringsdepartementet
- Återrapport från informellt ministermöte den 19 juli 2016

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.