Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:15

Kallelse och föredragningslista 2016/17:15 EU-nämndens sammanträde 2016-12-02

EU-nämndens sammanträde 2016-12-02

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-12-02 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 8 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 december 2016
 2. (ca kl. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 13-14 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 december 2016
 3. (ca kl. 10.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 18 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 december 2016
 4. (ca kl. 11.00) Transport, telekom och energi
  Statsrådet Ibrahim Baylan
  Återrapport från möte i rådet den 6 juni 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 12-13 juli 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 december 2016
 5. (ca kl. 11.15) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 13 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 december 2016
 6. (ca kl. 11.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 16-17 juni 2016
  Återrapport från möte i rådet den 13 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 december 2016
 7. (ca kl. 12.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Khunke
  Återrapport från möte i rådet den 13 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8 december 2016
 8. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 15 och 18 november och protokoll från sammanträdet den 25 november 2016.
 9. (ev.) Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.