Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:3

Kallelse och föredragningslista 2016/17:3 EU-nämndens sammanträde 2016-09-23

EU-nämndens sammanträde 2016-09-23

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:3


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-09-23 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Konkurrenskraft - inre marknad och industri
  Näringsminister Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 26-27 maj 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 17-18 juli 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 september 2016
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 15 och 16 september.
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 september
  kl. 08:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.