Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:40

Kallelse och föredragningslista 2016/17:40 EU-nämndens sammanträde 2017-06-02

EU-nämndens sammanträde 2017-06-02

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2016/17:40


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-02 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 18 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 juni 2017
 2. (ca kl. 10:00 ) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 18 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 juni 2017
 3. (ca kl. 10.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anna Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 1 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 juni 2017
 4. (ca kl. 10.50) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 2 december 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 8-9 juni 2017
 5. Övrigt
 6. Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 9 juni
  kl. 09:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor


  forts.