Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:43

Kallelse och föredragningslista 2016/17:43 EU-nämndens sammanträde 2017-06-16

EU-nämndens sammanträde 2017-06-16

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-06-16 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Entré: Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 28 februari 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 25-26 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 juni 2017
 2. (ca kl. 09.30) Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 22 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni 2017
 3. (ca kl. 10.00) Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 16 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni 2017
 4. (ca. kl. 10:15) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni 2017
 5. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 15 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 juni 2017
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 24 maj och den 2 juni samt protokoll från sammanträdet den 2 och den 9 juni 2017

forts.
Anm.:
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 juni kl. 08.30 (TTE). Mötet ajourneras och återupptas kl. 10.00 (ER).
Sammanträdet är i Skandiasalen (N3) och behandlar:
* Transport, telekommunikation och energi
* Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.