Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:14

Kallelse och föredragningslista 2017/18:14 EU-nämndens sammanträde 2017-12-01

EU-nämndens sammanträde 2017-12-01

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:14


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-12-01 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 7 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 december 2017
 2. (ca kl. 09.45) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 24 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 4-5 december 2017
 3. (ca kl. 10.00) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Tomas Eneroth
  Återrapport från möte i rådet den 8 juni 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 20-21 september 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 4-5 december 2017
 4. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Tomas Eneroth
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december 2017
 5. (ca kl. 10.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Socialminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 23 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december 2017
 6. (ca kl. 10.50) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Åsa Regnér
  Återrapport från möte i rådet den 23 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december 2017

  forts.
 7. (ca kl. 11.10) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statssekreterare Irene Wennemo
  Återrapport från möte i rådet den 23 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 december 2017
 8. (ca kl. 11.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Heléne Fritzon
  Återrapport från möte i rådet den 12-13 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet 7-8 december 2017
 9. (ca kl. 12.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 12-13 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet 7-8 december 2017
 10. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 15 november och
  17 november samt protokoll från sammanträdet den 24 november 2017.
 11. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 december
  kl. 09:00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Utrikes frågor - handel
  * Utrikes frågor - utveckling
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor artikel 50