Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:22

Kallelse och föredragningslista 2017/18:22 EU-nämndens sammanträde 2018-02-16

EU-nämndens sammanträde 2018-02-16

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:22


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-02-16 kl. 8:45:
Plats: Skandiasalen (N3). Obs! Entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 23 januari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 februari 2018
 2. (ca kl. 09.30) Jordbruk och fiske
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 29 januari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 februari 2018
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 9 februari 2018

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 februari
  kl. 08.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  Statssekreterare Hans Dahlgren informerar inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari.