Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:37

Kallelse och föredragningslista 2017/18:37 EU-nämndens sammanträde 2018-06-01

EU-nämndens sammanträde 2018-06-01

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:37


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-06-01 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Heléne Fritzon
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 mars 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 4-5 juni 2018
 2. (ca kl. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statssekreterare Charlotte Svensson
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 mars 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 4-5 juni 2018
 3. (ca kl. 10.15) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från möte i rådet den 4 december 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 juni 2018
 4. (ca kl. 10.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Thomas Eneroth
  Återrapport från möte i rådet den 5 december 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 juni 2018
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 15 och 18 maj 2018 samt protokoll från sammanträdena den 23 och 25 maj 2018.
 6. ev. (Övrigt)

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 juni kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Transport, telekommunikation och energi

  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.