Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2017/18:43

Kallelse och föredragningslista 2017/18:43 EU-nämndens sammanträde 2018-07-13

EU-nämndens sammanträde 2018-07-13

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2017/18:43


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-07-13 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från informellt ministermöte den 5 juni 2018
  Återrapport från möte i rådet den 18 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 juli 2018
 2. (ca kl. 10.15) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 25 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 juli 2018
 3. (ca kl. 10.45) Allmänna frågor (art. 50)
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 26 juni 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juli 2018
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 27 juni samt protokoll från sammanträdet den 6 juli 2018.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Vänligen observera att Rådet för ekonomiska och finansiella frågor - budget den 24 juli är inställt. EU-nämnden kommer därför inte att behandla dessa frågor den 13 juli.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.