Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:21

Kallelse och föredragningslista 2018/19:21 EU-nämndens sammanträde 2019-03-01

EU-nämndens sammanträde 2019-03-01

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:21


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-03-01 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 20 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 mars 2019
 2. (ca kl. 10.40) Transport, telekommunikation och energi
  Statssekreterare Sebastian De Toro
  Återrapport från möte i rådet den 19 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars 2019
 3. (ca kl. 11.00) Rättsliga och inrikes frågor
  Statssekreterare Elisabeth Backteman
  Återrapport från möte i rådet den 6-7 december 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 februari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 mars 2019
 4. (ca kl. 11.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 6-7 december 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 7-8 februari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 7-8 mars 2019
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 8 och 15 februari samt protokoll från sammanträdet den 15 februari 2019.
 6. Val av andre vice ordförande
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 mars 2019
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.