Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:23

Kallelse och föredragningslista 2018/19:23 EU-nämndens sammanträde 2019-03-15

EU-nämndens sammanträde 2019-03-15

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:23


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-03-15 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Val av förste vice ordförande
 2. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 19 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 mars 2019
 3. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 19 februari 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 mars 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 mars 2019
 4. (ca. 10.00) Utrikes frågor
  Kabinettssekreterare Annika Söder
  Återrapport från möte i rådet den 18 februari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 mars 2019
 5. (ca 10.40) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 28 januari 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 mars 2019
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 1 mars 2019 och protokoll från sammanträdet den 8 mars 2019.
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20 mars 2019
  kl. 10.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.