Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:27

Kallelse och föredragningslista 2018/19:27 EU-nämndens sammanträde 2019-04-12

EU-nämndens sammanträde 2019-04-12

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:27


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-04-12 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
  Justitie-och migrationsminister Morgan Johansson
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 april 2019
 2. (ca kl. 09.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 18 mars 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 april 2019
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 5 april 2019.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum den 24 april kl. 13.30
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.