Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:32

Kallelse och föredragningslista 2018/19:32 EU-nämndens sammanträde 2019-05-17

EU-nämndens sammanträde 2019-05-17

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2018/19:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-17 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 9 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 maj 2019
 2. (ca kl. 09.30) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Utbildningsminister Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet 26-27 november 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 maj 2019
 3. (ca kl. 09.50) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Återrapport från möte i rådet 26-27 november 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 15-16 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 maj 2019
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 10 maj 2019.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 24 maj 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Konkurrenskraft
  * Utrikes frågor - handel

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.