Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:35

Kallelse och föredragningslista 2018/19:35 EU-nämndens sammanträde 2019-05-29

EU-nämndens sammanträde 2019-05-29

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:35


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-05-29 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 mars 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni 2019
 2. (ca kl. 10.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 7-8 mars 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 6-7 juni 2019
 3. (ca kl. 11.30) Transport, telekommunikation och energi
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 4 december 2018
  Återrapport från informellt möte den 1 mars 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 juni 2019
 4. (ca kl. 11.45) Transport, telekommunikation och energi
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth
  Återrapport från möte i rådet den 3 december 2018
  Återrapport från informellt möte den 26-27 mars 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 juni 2019
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 24 och 27 maj 2019.
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 5 juni 2019 kl. 10.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.