Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:38

Kallelse och föredragningslista 2018/19:38 EU-nämndens sammanträde 2019-06-14

EU-nämndens sammanträde 2019-06-14

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:38


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-06-14 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Val av andre vice ordförande
 2. Utrikes frågor gemensam session utrikes- och försvarsministrar
  Utrikesminister Margot Wallström
  Försvarsminister Peter Hultqvist
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 juni 2019
 3. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 13 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 juni 2019
 4. (ca kl. 09.45) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 21 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juni 2019
 5. (ca kl. 10.00) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juni 2019
 6. (ca kl. 10.30) Jordbruk och fiske
  Statssekreterare Per Callenberg
  Återrapport från möte i rådet den 14 maj 2019
  Återrapport från informellt möte den 3-4 juni 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 juni 2019
 7. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 29 maj och protokoll från sammanträdet den 12 juni 2019.
 8. (ev.) Övriga frågor


  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 19 juni 2019 kl. 08.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor - sammanhållning
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Miljö

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.