Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:7

Kallelse och föredragningslista 2018/19:7 EU-nämndens sammanträde 2018-11-01

EU-nämndens sammanträde 2018-11-01

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2018/19:7


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-11-01 kl. 11:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 2 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 6 november 2018
 2. (ca kl. 11.30) Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 22 maj 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 5 oktober 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 9 november 2018
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 5 och 12 oktober 2018 samt protokoll från sammanträdena den 12, 17 och 18 oktober 2018.
  Rättelse av justerat protokoll från den 5 oktober 2018, § 7 punkt b).
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 9 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor artikel 50
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget

  Anm: Vänligen observera att rådet för rättsliga och inrikes frågor den 15 november är inställt. EU-nämnden kommer därför inte att behandla dessa frågor den 9 november.  forts.