Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:1

Kallelse och föredragningslista 2019/20:1 EU-nämndens sammanträde 2019-09-13

EU-nämndens sammanträde 2019-09-13

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-09-13 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista