Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:13

Kallelse och föredragningslista 2019/20:13 EU-nämndens sammanträde 2019-11-15

EU-nämndens sammanträde 2019-11-15

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:13


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-11-15 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 15 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 november 2019
 2. (ca kl. 10.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 14-15 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 november 2019
 3. (ca kl. 11.00) Utbildning, ungdom, kultur och idrott 
  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
  Återrapport från möte i rådet 23 maj 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 21-22 november 2019
 4. (ca kl. 11.30) Utrikes frågor - Handel
  Statsrådet Anna Hallberg
  Återrapport från möte i rådet den 27 maj 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 1 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 november 2019
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 8 november 2019
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 22 november 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Konkurrenskraft
  * Utrikes frågor - utveckling

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.