Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:18

Kallelse och föredragningslista 2019/20:18 EU-nämndens sammanträde 2019-12-13

EU-nämndens sammanträde 2019-12-13

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-12-13 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Val av andre vice ordförande

 2. Miljö
  Statssekreterare Eva Svedling
  Statssekreterare Gunvor G Ericson
  Återrapport från möte i rådet den 4 oktober 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 december 2019
 3. (ca kl. 09.30) Jordbruk och fiske
  Statssekreterare Per Callenberg
  Återrapport från möte i rådet den 18 november 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 16-17 december 2019
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 22 och 29 november samt protokoll från sammanträdet den 6 december 2019.
 5. ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 17 januari 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor


                                                       
         forts.
Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.