Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:28

Kallelse och föredragningslista 2019/20:28 EU-nämndens sammanträde 2020-02-28

EU-nämndens sammanträde 2020-02-28

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:28


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-02-28 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 19 december 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 5 mars 2020
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 20 och 21 februari 2020
 3. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum 
  fredagen den 6 mars 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor - handel
  * Rättsliga och inrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.