Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:3

Kallelse och föredragningslista 2019/20:3 EU-nämndens sammanträde 2019-09-27

EU-nämndens sammanträde 2019-09-27

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:3


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-09-27 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 26 juni 2019
  Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 juli 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 oktober 2019
 2. (ca 09.30) Förordning om hållbar finansiering - taxonomi
  Statssekreterare Ulf Holm
  Återrapport
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 13 september och protokoll från sammanträdet den 20 september 2019.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 oktober 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.