Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:32

Kallelse och föredragningslista 2019/20:32 EU-nämndens sammanträde 2020-03-13

EU-nämndens sammanträde 2020-03-13

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:32


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-03-13 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Statssekreterare Lars Westbratt 
  Kompletterande information och samråd inför möte i rådet den 13 mars 2020 
 2. (ca kl. 09.00) Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 18 februari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 17 mars 2020
 3. (ca kl. 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
  Återrapport från möte i rådet den 10 december 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 mars 2020
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 28 februari och protokoll från sammanträdena den 4, 5 och 6 mars 2020. Rättelse av justerat protokoll från den 21 februari 2020, § 4 dp. 3
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 20 mars 2020
  kl. 09.00
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske
  * Allmänna frågor

                                                                 
      forts.


Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.