Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:33

Kallelse och föredragningslista 2019/20:33 EU-nämndens sammanträde 2020-03-20

EU-nämndens sammanträde 2020-03-20

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-03-20 kl. 09:00
Plats: Obs! EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde 
  Återrapport från möte i rådet den 17 februari 2020
  Återrapport från möte i rådet den 6 mars 2020
  Återrapport från informellt ministermöte den 5 mars 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 mars 2020
 2. (ca. kl. 09.20) Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 25 februari 2020
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 mars 2020
 3. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 mars 2020
 4. Verksamheten i Europeiska unionen under 2019
  Fråga om ev. yttrande till utrikesutskottet
  Skr. 2019/20:115
 5. Kanslimeddelande
  Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden
 6. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 13 och 17 mars 2020
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm: Vänligen observera att rådet för jordbruk och fiske den 23 mars är inställt. EU-nämnden kommer därför inte att behandla dessa frågor den 20 mars.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.