Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:36

Kallelse och föredragningslista 2019/20:36 EU-nämndens sammanträde 2020-03-25

EU-nämndens sammanträde 2020-03-25

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:36


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-03-25 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

  1. Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 26 mars 2020
    Information och samråd statsminister Stefan Löfven

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.