Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:58

Kallelse och föredragningslista 2019/20:58 EU-nämndens sammanträde 2020-06-17

EU-nämndens sammanträde 2020-06-17

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2019/20:58


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-06-17 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Miljö
  Statssekreterare Gunvor Ericson
  Statssekreterare Eva Svedling
  Återrapport från möte i rådet den 5 mars 2020
  Information och samråd inför videomöte den 23 juni 2020
 2. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 29 maj och protokoll från sammanträdet den 12 juni 2020
 3. ev.) Övriga frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.