Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:6

Kallelse och föredragningslista 2019/20:6 EU-nämndens sammanträde 2019-10-11

EU-nämndens sammanträde 2019-10-11

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:6


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-10-11 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 15 juli 2019
  Återrapport från informellt möte den 29-30 augusti 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 oktober 2019
 2. (ca kl. 09.45) Allmänna frågor
  Utrikesminister Ann Linde
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 oktober 2019
 3. Allmänna frågor
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 16 september 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 oktober 2019
 4. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Hans Dahlgren
  Återrapport från möte i rådet den 9 april 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 oktober 2019 
 5. (ca kl. 10.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Jennie Nilsson
  Återrapport från möte i rådet den 15 juli 2019
  Återrapport från informellt möte den 22-24 september 2019
  Information och samråd inför möte i rådet den 14-15 oktober 2019 
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 20, 25 samt 27 september och protokoll från sammanträdet den 4 oktober 2019.
 7. (ev.) Övriga frågor

                                                              
  forts.
   


  Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den
  16 oktober 2019 kl. 14.30 
  i Skandiasalen och behandlar:
  * Europeiska rådet