Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:9

Kallelse och föredragningslista 2019/20:9 EU-nämndens sammanträde 2019-10-17

EU-nämndens sammanträde 2019-10-17

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2019/20:9


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-10-17 kl. 15:30
Plats: RÖ9-54

Föredragningslista

  1. Information om Brexit
      Statsrådet Hans Dahlgren
  2. (ev.) Övriga frågor

    Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 oktober 2019 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
    *
    Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.