Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:10

Kallelse och föredragningslista 2020/21:10 EU-nämndens sammanträde 2020-10-16

EU-nämndens sammanträde 2020-10-16

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:10


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-16 kl. 9:00:
Plats: Obs! Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.