Reviderad kallelse och föredragningslista 2016/17:18

Kallelse och föredragningslista 2016/17:18 EU-nämndens sammanträde 2016-12-16

EU-nämndens sammanträde 2016-12-16

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista 2016/17:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-12-16 kl. 9:40:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljöminister Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 17 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 december 2016
 2. Miljö
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 17 oktober 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 december 2016
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 2 december och protokoll från sammanträdet den 9 december 2016
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredag den 13 januari
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Utrikes frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.