Kallelse och föredragningslista 2017/18:46

EU-nämnden


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-09-21 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Konkurrenskraft - Inre marknad och industri
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 28 maj 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 16 juli 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 27 september 2018
 2. (ca kl. 10.15) Konkurrenskraft - forskning
  Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg
  Återrapport från möte i rådet den 29 maj 2018
  Återrapport från informellt ministermöte den 17 juli 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 28 september 2018
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 14 september 2018
 4. (ca kl. 10.40) Återrapport från informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer den 19-20 september 2018 (öppen del)
  Statssekreterare Hans Dahlgren
  Återrapport från informellt möte med EU:s stats-och regeringschefer den 19-20 september 2018
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.
  : Nästa sammanträde äger rum fredagen den 28 september
  kl. 09.00.
  Sammanträdet äger rum i Skandiasalen och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.