Fredag den 12 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:138

Föredragningslista

2019/20:138

Fredagen den 12 juni 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Cecilia Engström (KD) som ersättare fr.o.m. den 16 juni t.o.m. den 30 augusti under Michael Anefurs (KD) ledighet

 

2

Malin Höglund (M) som ersättare fr.o.m. den 31 augusti 2020 t.o.m. den 1 februari 2021 under Carl-Oskar Bohlins (M) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Cecilia Engström (KD) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 16 juni t.o.m. den 30 augusti under Michael Anefurs (KD) ledighet samt som suppleant i konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 16 juni t.o.m. den 30 augusti

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 juni

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2019/20:UU14 Nordiskt och arktiskt samarbete

3 res. (SD, C, V)

6

Bet. 2019/20:UU18 Granskning av utländska direktinvesteringar

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

7

Bet. 2019/20:JuU34 Ungdomsövervakning

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

8

Bet. 2019/20:KrU12 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer

5 res. (M, SD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:TU15 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

10

Bet. 2019/20:TU17 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2019/20:MJU19 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

12 res. (M, SD, C, KD, L)

12

Bet. 2019/20:MJU20 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

3 res. (M, SD, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

13

Bet. 2019/20:SkU27 Uppskov med behandlingen av ärende

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

14

2019/20:318 av Arin Karapet (M)
Åtgärder för ökat återvändande

 

15

2019/20:410 av Tobias Andersson (SD)
Ungdomsrån och förakt mot svenskar

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

16

2019/20:416 av Larry Söder (KD)
Bostadsbyggandet i Sverige

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

17

2019/20:411 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.