Fredag den 14 januari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:53

Föredragningslista

2021/22:53

Fredagen den 14 januari 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. den 17 januari t.o.m. den 28 februari under Hillevi Larssons (S) ledighet

 

 

Avsägelser

 

2

Lorentz Tovatt (MP) som ledamot i näringsutskottet

 

3

Rasmus Ling (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

4

Margareta Fransson (MP) som suppleant i socialutskottet

 

5

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Rasmus Ling (MP) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

 

7

Margareta Fransson (MP) som ledamot i socialutskottet

 

8

Amanda Palmstierna (MP) som ledamot i näringsutskottet

 

9

Pontus Andersson (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet

 

10

Lorentz Tovatt (MP) som suppleant i näringsutskottet

 

11

Marie Granlund (S) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 17 januari t.o.m. den 28 februari under Hillevi Larssons (S) ledighet

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

12

2021/22:178 av David Josefsson (M)
Kustbevakningens möjligheter till snabbare utryckningar

 

13

2021/22:182 av Angelica Lundberg (SD)
Skadestånd vid brott

 

14

2021/22:183 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Barn som utsätts för sexualbrott

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

15

2021/22:179 av Alexandra Anstrell (M)
Villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna och ett starkt totalförsvar

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

16

2021/22:114 av Ludvig Aspling (SD)
Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell

 

17

2021/22:184 av Maria Malmer Stenergard (M)
Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

 

18

2021/22:208 av David Josefsson (M)
Olympiska spelen i Beijing
2021/22:219 av Hampus Hagman (KD)
Kommande vinter-OS

 

19

2021/22:222 av Arin Karapet (M)
Regelverk för arbetskraftsinvandring

 

 

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

20

2021/22:188 av Arin Karapet (M)
Förändrade betygskrav i svenska

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

21

2021/22:168 av Lotta Olsson (M)
Nordiskt energisamarbete

 

22

2021/22:172 av Lotta Olsson (M)
Den ökande inflationen

 

23

2021/22:189 av Lars Hjälmered (M)
De svenska elpriserna
Svaret tas av Lotta Olsson (M)

 

24

2021/22:192 av Lars Hjälmered (M)
Driftssäkerheten i elnätet
Svaret tas av Lotta Olsson (M)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.