Fredag den 9 april 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:105

Föredragningslista

2020/21:105

Fredagen den 9 april 2021

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 19 mars

 

 

Avsägelse

 

2

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

3

Torsdagen den 15 april kl. 13.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2020/21:630 av Alexander Christiansson (SD)
Brister i det nya omställningsstödet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2020/21:167 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

 

6

2020/21:3890 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

7

2020/21:3907 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

8

2020/21:3920 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2020/21:131 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

 

9

2020/21:3946 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

10

2020/21:3957 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

 

med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen

 

11

2020/21:3931 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

12

2020/21:3949 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

13

2020/21:3962 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

14

2020/21:3972 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

 

med anledning av prop. 2020/21:139 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

 

15

2020/21:3935 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

16

2020/21:3939 av Lina Nordquist m.fl. (L)

SoU

 

med anledning av prop. 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

 

17

2020/21:3933 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

KU

 

med anledning av prop. 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader

 

18

2020/21:3956 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

19

2020/21:3963 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

 

med anledning av prop. 2020/21:148 En effektivare konkurshantering

 

20

2020/21:3926 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

 

med anledning av prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens

 

21

2020/21:3896 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

22

2020/21:3945 av Roger Haddad m.fl. (L)

UbU

23

2020/21:3967 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter

 

24

2020/21:3893 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

TU

25

2020/21:3927 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

TU

26

2020/21:3966 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

 

med anledning av prop. 2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

 

27

2020/21:3964 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

med anledning av prop. 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån

 

28

2020/21:3965 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

29

2020/21:3968 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

30

2020/21:3970 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

 

med anledning av prop. 2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

 

31

2020/21:3973 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

 

med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020

 

32

2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

33

2020/21:3954 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

34

2020/21:3959 av Linda Modig och Magnus Ek (båda C)

UU

 

med anledning av skr. 2020/21:109 Politik för konstnärers villkor

 

35

2020/21:3944 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

KrU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

36

2020/21:558 av David Josefsson (M)
Klimatsäkring av utsatta städer

 

37

2020/21:582 av Staffan Eklöf (SD)
Effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

38

2020/21:568 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Hyrköp och ombildning till ägarlägenheter

 

39

2020/21:576 av Boriana Åberg (M)
Trygghet för alla kvinnor

 

40

2020/21:593 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Stöd till återvandring för invandrare i utanförskap

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

41

2020/21:600 av Jörgen Berglund (M)
Tillväxt och ökad operativ militär förmåga

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

42

2020/21:554 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen

 

43

2020/21:589 av Lars Beckman (M)
Åtgärder för att fler ska få aktivitetsersättning

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

44

2020/21:597 av David Josefsson (M)
Elkapaciteten i västra Sverige

 

45

2020/21:601 av Jörgen Berglund (M)
Konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

46

2020/21:596 av Håkan Svenneling (V)
De svenska barnen i nordöstra Syrien

 

 

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

47

2020/21:532 av Kristina Axén Olin (M)
Förseningen av digitaliserade nationella prov

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.