Måndag den 14 december 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:53

Föredragningslista

2020/21:53

Måndagen den 14 december 2020

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om EU-politisk debatt

 

1

Onsdagen den 20 januari kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2020/21:194 av Ludvig Aspling (SD)
Kommissionens plan för integration

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM42 Ny strategi för konsumentpolitiken COM(2020) 696

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

 

4

2020/21:3790 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

5

2020/21:3791 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

6

Bet. 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1 res. (SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

7

Bet. 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

8

Bet. 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2 res. (SD, V)

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 15 december

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:UFöU4 Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2021–2025

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:FöU4 Totalförsvaret 2021–2025

54 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och utlåtande

 

11

Bet. 2020/21:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

12

Utl. 2020/21:AU6 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

14

Bet. 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.