Onsdag den 14 februari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:72

Föredragningslista

2017/18:72

Onsdagen den 14 februari 2018

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från onsdagen den 24 januari

 

 

Avsägelse

 

3

Birgitta Ohlsson (L) som ledamot i utrikesutskottet fr.o.m. den 15 februari

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Fredrik Malm (L) som ledamot i utrikesutskottet fr.o.m. den 15 februari

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2017/18:23 Tisdagen den 16 januari

FiU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2017/18:374 av Peter Helander (C)
Flygförbindelse Mora–Arlanda

 

 

Anmälan om återkallelse av proposition

 

7

Skrivelse
2017/18:97 Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

8

2017/18:88 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

JuU

9

2017/18:92 Förstärkt följerätt

NU

 

Redogörelse

 

10

2017/18:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2017

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:AU5 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2017/18:FöU3 Försvarspolitik

13 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2017/18:JuU11 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2 res. (SD, V, -)

14

Bet. 2017/18:JuU12 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

1 res. (SD, -)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.