Onsdag den 20 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:54

Föredragningslista

2017/18:54

Onsdagen den 20 december 2017

Kl.

09.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 november

 

 

Avsägelser

 

3

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) som suppleant i civilutskottet

 

4

Jonas Eriksson (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 16 januari 2018

 

5

Maria Ferm (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 16 januari 2018

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Maria Ferm (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 16 januari 2018

 

7

Jonas Eriksson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 16 januari 2018

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

8

Maria Ferm (MP) fr.o.m. den 16 januari 2018

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

9

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 16 januari 2018

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

10

2017/18:226 av Edward Riedl (M)
Fjärrstyrd flygledarverksamhet

 

11

2017/18:239 av Désirée Pethrus (KD)
Förändring av EBO-lagen

 

12

2017/18:256 av Erik Andersson (M)
Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

 

13

2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)
Åldersdiskriminering

 

14

2017/18:276 av Lars Beckman (M)
Nya Ostkustbanan

 

15

2017/18:277 av Ali Esbati (V)
Samhalls utveckling

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

16

RiR 2017:34 Omvandlingen av Kiruna och Malmberget – bristande underlag hos regeringen och LKAB

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

17

2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag

CU

18

2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

SoU

 

Skrivelse

 

19

2017/18:66 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

FöU


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

20

2017/18:233 av Yasmine Posio Nilsson (V)
EU:s biståndspolitik och människor på flykt

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

21

2017/18:131 av Magnus Oscarsson (KD)
Kriminella aktivisters förföljelser mot lantbrukare
2017/18:261 av Staffan Danielsson (C)
Åtgärder för att skydda företagare mot djurrättsaktivister

 

22

2017/18:253 av Gunilla Nordgren (M)
Behovet att bygga nya skyddsrum

 

23

2017/18:254 av Lars-Arne Staxäng (M)
Åldringsbrott

 

24

2017/18:255 av Staffan Danielsson (C)
Brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda

 

 

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

25

2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)
Framtiden för svensk biogas
2017/18:235 av Karin Svensson Smith (MP)
Biogas

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

26

2017/18:252 av Lena Asplund (M)
Biomedicinska analytiker

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

27

2017/18:251 av Daniel Bäckström (C)
Skyddsjakt på varg

 

28

2017/18:258 av Rickard Nordin (C)
Utsläpp från dieselbilar
2017/18:260 av Martin Kinnunen (SD)
Rening av dieselbilar

 

29

2017/18:279 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Mikroplast

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.