Torsdag den 2 mars 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:77

Föredragningslista

2016/17:77

Torsdagen den 2 mars 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Runar Filper (SD) som suppleant i justitieutskottet och miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 3 mars

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

2

2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet

AU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

 

3

Bet. 2016/17:NU9 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

10 res. (M, SD, C, L, KD)

4

Bet. 2016/17:NU10 Funktionskrav på elmätare

 

5

Utl. 2016/17:NU22 Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU

1 res. (SD)

 

Civilutskottets betänkande

 

6

Bet. 2016/17:CU8 Insolvens- och utsökningsrätt

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande och utlåtande

 

7

Utl. 2016/17:UbU13 En rymdstrategi för Europa

 

8

Bet. 2016/17:UbU8 Statens kreditförluster på studielån

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

9

Bet. 2016/17:UU5 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

21 res. (M, C, V, L, KD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:SoU12 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

2 res. (SD, V)

 

Finansutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2016/17:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2016/17:FiU28 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden

 

14

Bet. 2016/17:FiU29 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)

 

15

Bet. 2016/17:FiU37 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2016/17:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

7 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

17

Bet. 2016/17:FöU6 Militära frågor

23 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

18

Bet. 2016/17:FöU9 Åldersgräns för kosmetiska solarier

3 res. (M, SD, C, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

19

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.