Analysera beslutsordningen för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen på renbetesfjällen (N 2019:B)

Kommittéberättelse N 2019:B

Analysera beslutsordningen för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen på renbetesfjällen (N 2019:B)


Beteckning: N 2019:B
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-16
Status: Bokstavskommitté P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-11
Direktiv för
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 10 april 2020


Sammansättning


Särskild utredare: Manole, Jonas, fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-04-10

Rapporter