Kommittén (Fö 2012:04) Luftförsvaret efter 2040

Kommittéberättelse Fö 2012:04 utredningen, se dir. 2012:68

utredningen, se dir. 2012:68

Kommittén (Fö 2012:04) Luftförsvaret efter 2040


Beteckning: Fö 2012:04
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2016-11-04
Status: Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:68
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Hedberg, Gunnar, fr.o.m. 2012-09-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Björklund, Torbjörn, fr.o.m. 2013-07-08 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Dalunde, Jakop, fr.o.m. 2014-11-27 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Engblom, Annicka, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Hjelm, Gunilla, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Jacobsson Gjörtler, Jonas, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Jansson, Mikael, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2013-09-26
Ledamot: Jeppsson, Peter, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Oscarsson, Mikael, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Rådberg, Peter, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2014-11-26
Ledamot: Sonidsson, Eva, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Sörenson, Anna-Lena, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Valtersson, Mikael, fr.o.m. 2013-09-27 t.o.m. 2015-01-09
Ledamot: Wahlén, Gunilla, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2013-09-26
Ledamot: Winbäck, Christer, fr.o.m. 2012-10-10 t.o.m. 2015-01-09
Sakkunnig: Grennert Johansson, Josefin, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Sakkunnig: Kalin, Anders, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2013-10-21
Sakkunnig: Svensson, John, fr.o.m. 2013-10-22 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Berg, Arild, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Hansson, Majbritt, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Lindvall, Fredrik, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Niklasson-Schöön, Catarina, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Pålsson, Fredrik, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Sandblom, Andreas, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Expert: Strömberg, Kristin, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2015-01-09
Sekreterare: Tarras-Walhberg, Bo, fr.o.m. 2012-09-10 t.o.m. 2015-01-09
Sekreterare: Tavemark, Anders, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2015-01-09

Rapporter

SOU 2013:86Luftförsvarsutredningen 2040 - Omvärldsbeskrivningar
SOU 2014:88Luftförsvarsutredningen 2040