Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål (Ju 2018:C)

Kommittéberättelse Ju 2018:C

Medverka i försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål (Ju 2018:C)


Beteckning: Ju 2018:C
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2018-12-11
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-04-16
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter