Nämnden (Ju 1968:67) för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier

Kommittéberättelse Ju 1968:67

Nämnden (Ju 1968:67) för Europarådets kriminologiska forskningsstipendier


Beteckning: Ju 1968:67
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2006-08-17
Status: Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Brottsförebyggande rådet, Atlasmuren 1, 2 tr., 113 21 Stockholm, tel. växel 769 84 00, direktval 769 84 34 (sekreteraren) Särskilda direktiv har ej meddelats.
0 1 2 3 4 5


Sammansättning


Ordförande: Håkansson, Marianne
Weibo, Björn
Ledamot: Kärvinge, Christina
Ledamot: Sveri, Knut
Ledamot: Magnuson, Lars
Ledamot: Torstensson, Marie
Sekreterare: Hjelm, Clarice K.

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.