Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)

Kommittéberättelse S 1991:14 se dir. 1991:102.

se dir. 1991:102.

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)


Beteckning: S 1991:14
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 1995-03-23
Status: Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:102.
Lokal:
0 1


Sammansättning


Ordförande: Könberg, Bo
Ledamot: Bergdahl, Leif
Ledamot: Gennser, Margit
Ledamot: Hedborg, Anna
Ledamot: Hoffmann, Ulla
Ledamot: Pettersson, Åke
Ledamot: Thalén, Ingela
Ledamot: Westerholm, Barbro
Ledamot: Wiklund, Pontus
Expert: Ahlenius, Inga-Britt
Expert: Hansson, Ingemar, fr.o.m. 1994-03-14
Expert: Karlsson, Jan O., fr.o.m. 1994-03-14
Expert: Lundholm, Michael, fr.o.m. 1994-03-14
Expert: Palme, Joakim, fr.o.m. 1994-03-14
Expert: Palmer, Edward
Expert: Rydén, Inger
Expert: Östblom, Lennart
Sekreterare: Abelson, Lars Göran t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare: Ackerby, Stefan t.o.m. 1994-05-31
Sekreterare: Ehnsson, Gudrun t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare: Gilljam, Cecilia t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare: Olsson, Hans t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

Ds 1992:89Ett reformerat pensionssystem -
bakgrund, principer och skiss
SOU 1990:76Allmän pension
SOU 1990:77Allmän pension. Bilagor
SOU 1990:78Allmän pension. Expertrapporter
SOU 1994:20Reformerat pensionssystem
SOU 1994:21Reformerat pensionssystem - Kostnader
och individeffekter. Bil. A
SOU 1994:22Reformerat pensionssystem - Kvinnors
ATP och avtalspension. Bil. B
1994 års betänkande remissbehandlades under våren
1994. Utvärderingen av remissinstansernas synpunkter
skedde i samråd med Pensionsarbetsgruppen. I och med
detta avslutades Pensionsarbetsgruppens arbete.

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.