Samarbetsorganet (Ju 1968:59) för rättsväsendets informationssystem (SARI)

Kommittéberättelse Ju 1968:59

Samarbetsorganet (Ju 1968:59) för rättsväsendets informationssystem (SARI)


Beteckning: Ju 1968:59
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2001-08-08
Status: Avslutad 1996 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedeparte- mentet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 4747 (sekreteraren) Samarbetsorganets verksamhet är reglerad genom kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets infor- mationssystem och förordningen (1980:628) om rätts- datasystemet. Särskilda direktiv har därutöver ej meddelats. Samarbetsorganet har avgett (Ds Ju 1973:8) Straffmätning. Rapport om en expertundersökning av straffmätningspraxis - Mened, stöld och grov stöld (SARI RAPPORT 1978:1) Regler för inskrivning av text som skall fotosättas (SARI RAPPORT 1978:3) Diarieföring och beslutsregistrering med ADB. En uppföljning (SARI RAPPORT 1978:4) Textbehandlingsmetoder. En uppföljning (SARI RAPPORT 1978:5) Projekt INDEX. En första rapport (SARI RAPPORT 1978:6) LAGRI. En allmän beskrivning i anledning av en enkät (Ds Ju 1980:9) Straffmätning. Slutrapport (Ds Ju 1980:10) Rättsdatasystemet. En orientering (SARI RAPPORT 1982:1) Användning av LAGRI/RÄTTSDATA för informationssökning. (SARI RAPPORT 1982:2) Rapport från den nordiska konferensen om rättsliga informationssystem den 11 - 12 mars 1982 (SARI RAPPORT 1982:3) Uppföljningen under 1980/81 av testet med en större skrivautomat i justitiedepartementet (SARI RAPPORT 1983:1) Beläggningen vid kriminal- vårdsanstalter sett i ett medelsiktigt tidsperspektiv (Ds Ju 1984:3) RÄTTSDATA. Utveckling, nuläge och framtid (SARI RAPPORT 1988:1) BROTTSRI i framtiden. (SARI RAPPORT 1989:1) STANDARDER I BROTTSRI. (SARI RAPPORT 1989:2) Nytt kriminalregister m.m. Arbetet har liksom tidigare varit inriktat på BROTTSRI (ADB-system för brottmålsförfarandet hos polis, åklagare och domstolar samt rutiner för kriminalvårdens myndigheter), LAGRI/RÄTTSDATA (system för lagstiftningsförfarandet samt rättspraxis, m.m.) och PLANRI (planeringsrutiner). Uppdraget är därmed slutfört.Sammansättning


Ordförande: Bergenstrand, Klas t.o.m. 1994-06-30
Ordförande: Strömberg, Stefan, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1996-04-30
Regner, Göran t.o.m. 1995-03-16
Schäder, Göran, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Bergenstrand, Klas, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Frih, Bengt t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Färm, Håkan t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Grufberg, Lennart t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Hübinette, Bertil, fr.o.m. 1994-06-01
Ledamot: Högne, Doris, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Israelsson, Torbjörn t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Jonsson, Torsten t.o.m. 1994-08-31
Ledamot: Kring, Claes t.o.m. 1994-08-31
Ledamot: Lindh, Ove t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Lundh, Per-Erik t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Nilsson, Alf t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Nilsson, Bengt-Åke t.o.m. 1994-08-31
Ledamot: Thufvesson, Bengt t.o.m. 1994-08-31
Ledamot: Åhlén, Lars t.o.m. 1994-05-31
Ledamot: Burup, Artur t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Bäckström, Jan-Åke t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Dager, Anders t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Hammar, Kerstin, fr.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Jansson, Ulf t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Madstedt, Kent t.o.m. 1994-10-11
Ledamot: Pousette, Jan t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Sande, Jens t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Tollbäck, Kristina, fr.o.m. 1994-10-12 t.o.m. 1996-04-30
Ledamot: Ulfhielm, Carl-Gerhard t.o.m. 1994-08-31
Sekreterare: Alpsten, Börje t.o.m. 1993-12-31
Sekreterare: Österberg, Gunnar, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1996-04-30
Sekreterare: von, Peter
Sekreterare: Bäckström, Jan- Åke
Sekreterare: Pousette, avdelningsdirektör
Sekreterare: Larsson, Lars
Sekreterare: Lundquist, Lennart
Sekreterare: Kullberg, Harry
Sekreterare: Burup, Artur
Sekreterare: Madstedt, Kent
Sekreterare: Israelsson, Torbjörn
Sekreterare: Dager, Anders
Sekreterare: Seipel, Peter
Sekreterare: Wahlin, Tryggve
Sekreterare: Tärnlund, Sten-Åke

Rapporter

Ds Ju 1973:8Straffmätning. Rapport om en
expertundersökning av straffmätningspraxis - Mened,
stöld och grov stöld
SARI RAPPORT 1978:1Regler för inskrivning av
text som skall fotosättas
SARI RAPPORT 1978:3Diarieföring och
beslutsregistrering med ADB. En uppföljning
SARI RAPPORT 1978:4Textbehandlingsmetoder. En
uppföljning
SARI RAPPORT 1978:5Projekt INDEX. En första
rapport
SARI RAPPORT 1978:6LAGRI. En allmän beskrivning
i anledning av en enkät
Ds Ju 1980:9Straffmätning. Slutrapport
Ds Ju 1980:10Rättsdatasystemet. En orientering
SARI RAPPORT 1982:1Användning av
LAGRI/RÄTTSDATA för informationssökning.
SARI RAPPORT 1982:2Rapport från den nordiska
konferensen om rättsliga informationssystem den
11 - 12 mars 1982
SARI RAPPORT 1982:3Uppföljningen under 1980/81
av testet med en större skrivautomat i
justitiedepartementet
SARI RAPPORT 1983:1Beläggningen vid kriminal-
vårdsanstalter sett i ett medelsiktigt tidsperspektiv
Ds Ju 1984:3RÄTTSDATA. Utveckling, nuläge och
framtid
SARI RAPPORT 1988:1BROTTSRI i framtiden.
SARI RAPPORT 1989:1STANDARDER I BROTTSRI.
SARI RAPPORT 1989:2Nytt kriminalregister m.m.
Arbetet har liksom tidigare varit inriktat på
BROTTSRI (ADB-system för brottmålsförfarandet hos
polis, åklagare och domstolar samt rutiner för
kriminalvårdens myndigheter), LAGRI/RÄTTSDATA
(system för lagstiftningsförfarandet samt
och PLANRI (planeringsrutiner
Uppdraget är därmed slutfört.