Uppdrag angående direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (Ju 2019:A)

Kommittéberättelse Ju 2019:A uppdraget, se PM Ju2019/00090/LP

uppdraget, se PM Ju2019/00090/LP

Uppdrag angående direktivet om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (Ju 2019:A)


Beteckning: Ju 2019:A
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-03-21
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-01-14
Direktiv för uppdraget, se PM Ju2019/00090/LP
Lokal:
Uppdraget ska redovisas senast den 13 januari 2020.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.